Consultanță

M&A și servicii

Consultanță M&A și servicii

de finanțări corporative

pentru IMM-uri din România

Consultanță M&A

Vânzare companie:

Sprijinim antreprenorii în maximizarea valorii părților sociale vândute. Pe durata procesului evaluăm compania și oferim suport în procesul de pregătire spre vânzare. Avem capacitatea să localizăm și să contactăm potențiali cumpărători, respectiv să-i pregătim și să-i prezentăm documente investiționale despre companie. Echipa noastră coordonează procesul de diligență și oferă suport pe durata negocierilor contractuale.

Achiziție companie:

Oferim o abordare bazată pe rezultate pentru clienții care își propun achiziția unei companii. Facilităm procesul de achiziție prin identificarea și abordarea companiilor țintă pentru achiziție, efectuând diligență financiară și consiliere în ceea ce privește structurarea optimă a tranzacției.

Lecoimpex

Consultanță buy-side pentru Lecoimpex în achiziția Metrolex

+

2022

Industrie

Lecoimpex

Consultanță buy-side pentru Lecoimpex în achiziția companiei Metrolex

Lecoimpex este printre principalii distribuitori de pe piața întreținerii industriale și agricole, în domeniul produselor de transmiterea puterii din România. Compania are prezență la nivel național având o platformă online si deservind magazine specializate în toată țara. De asemenea, Leco oferă servicii de întreținere și consultanță unităților de producție industrială și agricolă din zonele apropiate de punctele de lucru.

D-Toys

Consultanță în vânzarea unui pachet majoritar de acțiuni

+

2021

Toys & Games

D-Toys

Consultanță în vânzarea unui pachet majoritar de acțiuni D Toys, liderul pieței de producție de puzzle-uri din România către Black Sea Fund

D Toys este cel mai mare producător autohton în domeniul producției de puzzle-uri și jucării, fiind totodată și un jucător important pe piața Europei Centrale si de Est. Compania este focusată pe producția de jocuri și jucării de calitate ridicată, dispunând de propria divizie de R&D, dezvoltând an de an branduri noi aliniate la tendințele pieței și necesitățile consumatorilor.

M&A advisory

Sell-side advisory:

We support business owners in maximizing their stake value within the company involved in the sale process. During the process we evaluate the company and support its preparation for the sale. Throughout our network we reach out to potential investors, prepare and present investment documents about the company. Our advisory team coordinates the due diligence process and supports the owners during contractual negotiations.

Buy-side advisory:

We offer a result-oriented approach to interested buyers in acquisition search. We drive the acquisition forward by identifying and engaging potential target companies, performing financial valuation and offer advisory in transaction structuring.

Lecoimpex

Buy-side advisory to Lecoimpex in the acquisition of Metrolex

+

2022

Industrial

Lecoimpex

Buy-side advisory to Lecoimpex in the acquisition of Metrolex

Lecoimpex is one of the main distributors in the industrial and agricultural maintenance market, on the field of power transmission products in Romania. The company has nationwide presence having an online platform and by serving specialty stores throughout the country. Leco offers maintenance and consultancy to industrial and agricultural production units in areas close to its stores.

+

D Toys

Sell-side advisory in the sale of a majority stake

+

2021

Toys & Games

D Toys

Sell-side advisory to D Toys, the leading puzzle and board games manufacturer in Romania in its sale of a majority stake to Black Sea Fund

Black Sea Fund, a Romanian private equity investment firm, has acquired a majority stake in D Toys SRL, the leading puzzle and board games manufacturer in Romania and one of the main players within the CEE region. D-Toys’ focus is on manufacturing of high-quality toys and games. The company has its own R&D department, where they are actively engaged in creation of new games and brands every year.

+

Finanțări

Sprijinim companiile în asigurarea finanțării necesare – fie pentru efectuarea unei investiții, fie pentru finanțarea unei achiziții (interne sau internaționale) sau refinanțarea / restructurarea portofoliului de credite existent. Echipa noastră este specializată în structurarea infuziilor de capital, contractarea de finanțări bancare sau localizarea co-investitorului potrivit pentru realizarea proiectului propus.

UBM Feed Romania

Consultanță în refinanțare a creditului de investiții de 8 milioane de EUR

+

2021

Agribusiness

UBM Feed Romania

Consultanță în procesul de refinanțare a creditului de investiții de 8 milioane de EUR pentru UBM Feed Romania

UBM Feed Romania este cea mai mare fabrică de furaje independentă din țară cu o capacitate de producție de 30 tone/oră, investiție executată în parteneriat de către UBM Group, East Group și Oprea Avi Com în loc. Sânpaul, jud. Mureș. UBM Group este lider în regiunea Europa Centrală și de Est în domeniul comerțului cu furaje animaliere și producție de nutrețuri combinate. Grupul UBM deține 6 fabrici de nutrețuri combinate în Europa Centrală și de Est: 4 în Ungaria, 1 în Slovacia, 1 în România.

Eastride Bicycle Delivery

Consultanță pentru infuzie de capital

+

2020

Logistică

Eastride Bicycle Delivery

Consultanță pentru infuzie de capital și project management oferită companiei Eastride Bicycle Delivery

Eastride reunește sub umbrela sa mai multe concepte de bază născute din dorința de oferi soluții inovative de transport și logistică dedicate livrărilor de tip last mile și a celor pentru industria HoReCa: Eastride Delivery, Eastride Fleet & Service.

Capital Raising

We help businesses in securing necessary funding, whether their objective is to make an investment, to finance a cross-border acquisition or refinancing / restructuring their existing debt portfolio. Our advisory team offers support in structuring capital infusion, contracting debt financing or finding the investors most suitable to the project.

UBM Feed Romania

Debt advisory for refinancing of their investment loan in amount of EUR 8 milion

+

2021

Agribusiness

UBM Feed Romania (2021)

Debt advisory to UBM Feed Romania on the refinancing of their investment loan in amount of EUR 8 million, freeing up financial guarantees for the company’s liquidity

UBM Feed Romania operates an animal feed production plant, which was jointly carried out as a greenfield investment by UBM Group, East Group and Oprea Avi Com in Romania, with a capacity of 30 tonnes/hour. UBM Group is one of the largest feedstock trader and leading feed production company in the region. The group has 6 mixing plants in the CEE region: 4 in Hungary, 1 in Slovakia and 1 in Romania.

+

Eastride Bicycle Delivery

Attraction of growth capital

+

2020

Logistics

Eastride Bicycle Delivery

Attraction of growth capital, including end-to-end project management to Eastride Bicycle Delivery

Eastride brings together two basic concepts born from the desire to offer innovative transport and logistics solutions dedicated to last mile deliveries and for HoReCa industry: Eastride Delivery, Eastride Fleet & Service.

+

Corporate Finance

We offer corporate finance services including financial valuation, financial due diligence and specific financial analyses required by our clients. Our capabilities include analyses aimed at strategic / investment planning, business restructuring and tailored shareholder / management controlling reports.

Izoref Constructii

Shareholder controlling report framework and subsequent

+

Milling & baking company in Transylvania

Financial valuation and debt advisory

+

Corporate Finance

Oferim servicii de evaluare financiară, diligență financiară și analize financiare specifice nevoilor clienților noștri. Capabilitățile echipei noastre includ analize de planificare strategică sau investițională, restructurare companie, respectiv rapoarte de controlling personalizate.

Izoref Constructii

Shareholder controlling report framework

+

2020

Construcții

Izoref Constructii

Shareholder controlling report framework pentru Izoref Constructii SRL

Izoref Constructii este un jucător autohton din industria construcțiilor și serviciilor de refractare. Acumulând o experiență de peste 40 de ani în industrie, compania dispune de know-how și capabilități care îi permit implementarea celor mai complexe proiecte în domeniul construcțiilor refractare în toată Europa.

Morărit și panificație în Transilvania

Evaluare financiară și consultanță

+

2018

Agribusiness

Morărit și panificație în Transilvania

Evaluare financiară și consultanță în contractarea finanțării bancare pentru achiziția unei fabrici de panificație în Transilvania, România

Business Development

We support companies in cross-border expansion throughout our well-established regional relationship network, specifically highlighting our strategic partnership with a Budapest-based leading M&A enterprise. Our business development services come hand in hand with market analyses, tailored to our clients’ investment prospect.

AKSD Romania SRL

Market study about Romanian waste management

+

Real Estate in Croatia

Market study and financial planning

+

Business Development

Sprijinim companiile autohtone în expansiuni transfrontaliere, bazându-ne pe capabilitățile necesare în realizarea sarcinilor specifice și pe relațiile regionale clădite, în mod deosebit pe parteneriatul strategic cu o companie în domeniul M&A din Budapesta. Serviciile noastre includ totodată studii de piață sau analize financiare specifice investiției propuse.

AKSD Romania

Studiu în domeniul pieței deșeurilor

+

2020

Gestionare deșeuri

AKSD Romania

Studiu în domeniul pieței deșeurilor din România pentru AKSD Romania SRL

AKSD Romania este subsidiara locală al unui grup international de gestionare a deșeurilor. Compania este activă in România din anul 2010, specializându-se pe colectarea deșeurilor medicale, colectarea deșeurilor industriale-periculoase, colectarea deșeurilor veterinare, respectiv colectarea deșeurilor reciclabile.

Dezvoltare imobiliară în Croația

Studiu de piață și plan de afaceri

+

2018

Imobiliare

Dezvoltare imobiliară în Croația

Studiu de piață și plan de afaceri pentru un proiect de dezvoltare imobiliară premium în Croația

Portofoliu

2022

Industrie

Lecoimpex

Consultanță buy-side pentru Lecoimpex în achiziția Metrolex

+

2021

Toys & Games

D-Toys

Consultanță în vânzarea unui pachet majoritar de acțiuni

+

2021

Agribusiness

UBM Feed Romania

Consultanță în refinanțare a creditului de investiții de 8 milioane de EUR

+

2021

Agribusiness

Complet Agria Serv

Contractarea unei facilități bancare

+

2021

AgriTech

Agrovir

Contractarea unei facilități bancare în valoare de 1 milion de EUR

+

2021

Agribusiness

East Grain Hungary

Contractarea facilității de credit în valoare de 6 milioane de EUR

+

2020

Construcții

Izoref Constructii

Shareholder controlling report framework

+

2020

Gestionare deșeuri

AKSD Romania

Studiu în domeniul pieței deșeurilor

+

2020

Logistică

Eastride Bicycle Delivery

Consultanță pentru infuzie de capital

+

2020

Producție

Bisbags

Consultanță în contractarea unei facilități bancare

+

2020

Industrie

Lecoimpex

Consultanță în restructurare, studiu de piață

+

2019

Construcții

Kreativ

Restructurarea portofoliului de credite bancare

+

2019

Agribusiness

UBM Feed Romania

Capital de lucru în valoare de 2 milioane EUR

+

2019

Imobiliare

Hotelier greenfield în Transilvania

Structurarea investiției, plan de afaceri și consultanță

+

2018

Imobiliare

Dezvoltare imobiliară în Croația

Studiu de piață și plan de afaceri

+

2018

Agribusiness

Morărit și panificație în Transilvania

Evaluare financiară și consultanță

+

2018

Agribusiness

UBM Feed Romania

Finanțare bancară de 11 milioane EUR

+

Despre noi

Saxum Corporate Finance este o firmă independentă de investiții și de consultanță în afaceri dedicată atât pieței din România, cât și piețelor din Europa Centrală și de Est. Rezultatele din România se datorează atât experților noștri, cât și parteneriatelor strategice încheiate în decursul anilor precedenți.

Echipa noastră constă din profesioniști specializați în fuziuni și achiziții, finanțări, analize financiare și de piață, precum și în alte activități financiare. Echipa Saxum este asistată de auditori renumiți pe plan internațional, de experți fiscali și de birouri de avocatură.

Marius Koșa

partner

Levente Vigh

analist de investiții

Réka Fekete

analist de investiții

Zsolt Szabó

manager de investiții